THE STORE A BUDÚCE GENERÁCIE

 

The Store dáva priestor budúcim generáciám.

Contemporary online obchod The store podporuje budúce generácie.

Online obchod s trendy udratenmi, prevane kandinávskymi znakami, so showroomom v Púchove, bude oskoro oslavovaprvrok svojej existencie. Od zaloenia The Store preli jeho majiteky Denisa Veteková a Katarína Madarová kus cesty a neustále sa formujú. Najnovie dali priestor tudentkám Spojenej koly v Púchove, ktoré majú vrámci svojho odboru Styling a marketing, pravidelnú prax v showroome.

V správnom ase na správnom mieste

Preo sa Denisa Veteková rozhodla pre stáistky? „Má to dve roviny - moja asová vyaenossi zaala vyadovapomocnú ruku, take som uzvaovala externú pomoc. Zároveje mojou vnútornou potrebou posúvasvoje znalosti a ivotné skúsenosti alej. Vzniklo to uvrámci podnikateskej univezity spolonosti IPA, ktorú som absolvovala dávnejie,“ vysvetuje pozadie vzniku spolupráce.

Na spoluprácu práve so Spojenou kolou Púchov by sa dalo uplatnistaré známe „v správnom ase na správnom mieste.“
„Pani riaditeka Spojenej koly mala záujem o obleenie z obchodu, chcela si ho vak vyskúav showroome a poradiso stylingom v budúcnosti. Spomenula som, e keby som mala pomoc, tak by som jej rada vyhovela. Tak vznikla naa spolupráca,“ usmieva sa Denisa.

Nastaveniu spolupráce predchádzalo niekoko stretnutí kole, s pedagódmi aj tudentkami. „Dohodli sme si formu spolupráce, a odvtedy ku mne chodia ikovné stáistky. Vyzerá to tak, e spokojnosje obojstranná,“ kontatuje.

Príležitosť pre študentov v regióne.

„Uíme sa styling, ako kombinovadobré kúsky, rieime vizuálnu stránku prezentácie produktov, ako ich nafoti, nájsdobré svetlo. To, o sa nauíme v kole, máme v showroome v realite, vidíme, ako to naozaj prebieha. Je to super príleitos, teíme sa na kadú stredu, kedy máme prax,“ hovorí v mene tudentiek Laura Novosadová.

Dopĺňa ju aj Kristína Zvaková: „V The Store je vea jedinench kúskov, z ktorch mnohé sa nedajú na Slovensku zohna. Je úasné, e pani Veteková si otvorila takto online obchod, ktorinpiruje a nabáda ku väčšej kreativite a odvánosti v enskej móde u nás.“

Tretiaky tudujúce na Spojenej kole svoju teóriu zo stylingu, ekonomiky i marketingu pretavujú do vlastnch návrhov, ktoré následne vystavujú. Prax v concept store, kde majú stret s realitou a vidia pozadie podnikania s módou, môe bypre ne vekm prínosom.

tudentky sa starajú o chod showroomu, participujú na stylingoch poas fotení, pomáhajú s prípravou a priebehom pravidelnch eventov. Denisa vak posúva spoluprácu aj alej. „Chystáme sériu prednáok a workshopov s umi z praxe. Stylistka Barbora Yurkoviim príde porozpráva, ako vyzerá jej práca. Marika Majorová, fotografka a marketérka, ich zase nauí pozadie propagácie novej znaky,“ menuje.

IMG_3511 2

Vrámci polronej spolupráce budú okrem pravidelnej praxe vstupom aj videá na Youtube kanáli pre The Store. „Tento polrok je skúobn, testujeme si, ako nám to spolu pôjde a i z toho tudentnky budú naozaj nieo ma.“

Uia sa navzájom

Medzi stáistkami a majitekou The Store je znangeneranrozdiel, ktorby sa v podnikaní mohol javiako problém. „Mohli by bymoje dcéry,“ smeje sa Denisa. „Marketingu a obchodu sa venujem roky a z tejto oblasti môem dievatám predavea skúseností, take tam je vekovrozdiel vítan. Styling vak nie je moje profi smerovanie. Móda je nieo, o ma napĺňa, preto sa jej venujem a robím ju pocitovo. Tu sa naopak uím ja od nich. Ony sú nae budúce zákazníky. So

spolumajitekou Katarínou sme si nastavili nejakkoncept a smerovanie, ale sme otvorené a The Store je dynamickkoncept, ktorsa vyvíja a mení. Sme otvorené omukovek. Napriek tomu, e cieovku sme si spoiatku nastavili inú, po tom takmer roku od otvorenia vidíme, e nae zákazníky sú aj mileniálky,“ vysvetuje Denisa.

„Jedna múdra ena mi raz povedala, e sa musíme stretávas mladími, lebo sa od nich vea nauíme a zaneme na veci nazeraúplne inak. Mala pravdu,“ dodáva.

the store vs lavish_-3

Laura, Ivanka a Miška pomáhali aj pri predstavovaní novej značky v našom portfóliu v Bratislave.

Pripravila Veronika Pilátová.

Späť do obchodu